Welkom bij Rotterdams LEF: verbinden – versnellen – aanjagen | publiek – privaat – positief

Rotterdams LEF bestaat niet, het leeft
Rotterdams LEF was ooit een initiatief van 5 Rotterdamse ondernemers. Geboeid door de uitdaging om partijen te verbinden door de dialoog aan te gaan met andersdenkenden, besloten de vijf in 2012 het initiatief te nemen tot het organiseren van een serie inspirerende bijeenkomsten. Hiertoe wordt een exclusief gezelschap uitgenodigd met als doel mensen en organisaties structureel in beweging te krijgen. Inmiddels is Rotterdams LEF een begrip in onze stad.

Missie
Onze missie is om projecten en discussies die in Rotterdam leven, maar die om wat voor reden volgens ons niet of onvoldoende worden opgepakt, aan de kaak te stellen en op de kaart te zetten. Dat doen wij door overheid, ondernemers, onderwijs, cultuur en/of andere stakeholders te verbinden aan een project en aan elkaar. Om op verantwoorde en efficiënte wijze en met maatschappelijke betrokkenheid doelgericht samen te werken.

Kernteam Rotterdams LEF in 2016
Rotterdams LEF wordt heden nog gerund door twee ondernemende Rotterdammers. Wij vormen het Kernteam en zetten ons in om in Rotterdam te verbinden, te versnellen en aan te jagen. Wij richten ons op publiek-privaat en onze houding is typisch Rotterdams positief: niet lullen, maar poetsen.

Wie wij zijn?
Nathalie van Huët  – Sterk Werk Communicatie Groep
Kees van ’t ZelfdeRijnmond Business